Szkoła Podstawowa NR 8

im. Mikołaja Kopernika w Malborku

ul. Generała de Gaulle'a 91, 82-200 Malbork, tel./faks 55-272-38-83,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
kontakt z administratorami serwisu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Z ostatniej chwili

 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2015 – 2016

II tura naboru

 

Składanie wniosków                                         od 17. 08 do 28.08.2015 r.

Termin posiedzenia komisji:                               31.08.2015 r.

Ogłoszenie wyników naboru:                             01.09.2015 r.             

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania

 

 

                                                                                  

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

  1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów składanego corocznie.
  2. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku szkolnego w miesiącach V – VI w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  3. Kwalifikacji dokonuje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
  4. W pierwszej kolejności do świetlicy będą przyjmowane dzieci z klas najmłodszych, w tym w szczególności dzieci:

- których oboje rodzice pracują zawodowo i udokumentują  zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu ) ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres jest zawarta umowa o pracę,

- mieszkające poza obwodem szkoły w znacznej odległości i dowożone przez rodziców,

- wychowywane samotnie przez jedno z rodziców (udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub wyrokami sądu)

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
  2. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do ostatniego dnia roku szkolnego.
  3. Dzieci nie przyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczone są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeśli ktoś z wcześniejszych uczestników zrezygnuje.
  4. Harmonogram rekrutacji określa dyrektor szkoły; podany on jest do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń.
  5. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  6. KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY należy składać w świetlicy lub sekretariacie szkoły.

 

Elektroniczna rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach

http://www.82-200.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5111&Itemid=1

 

Harmonogram rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2015/2016:

 

Od

Godz.

Do

Godz.

 

09 marca

 

20 marca

W godzinach pracy sekretariatu

Składanie wniosków o przyjęcie do  pierwszej  klasy – rodzice składają podpisany wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/ oświadczenia  potwierdzające spełnienie kryteriów  w szkole poza obwodem.

27 marca

13.00

 

 

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice sprawdzają czy dziecko się zakwalifikowało do przyjęcia

30 marca

 

10 kwietnia

W godzinach pracy sekretariatu

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane- rodzice składają w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu

14 kwietnia

13.00

 

 

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 14 kwietnia

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygniecie komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające

18 maja

 

 

 

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach

22 maja

 

22 maja

W godzinach pracy sekretariatu

Złożenie wniosku do dyrektora szkoły- rodzice składają podpisany wniosek oraz stosowne dokumenty

26 maja

13.00

 

 

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym

26 maja

 

03 czerwca

W godzinach pracy sekretariatu

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane- rodzice składają w szkole pisemne potwierdzenie woli.

09 czerwca

13.00

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

09 czerwca

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej

29 sierpnia

 

 

 

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy I spoza obwodu - do pobrania

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w SP8 w Malborku - do pobrania

 

 

Projekt "Mały Mistrz"

 

 

456870
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Wszystkie
267
409
2712
450022
1936
16490
456870

. 23.22.250.113
IP Twojego komputera

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.