foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku


Życie szkoły

Tekst nowy

Czytaj więcej

Plan lekcji

.

Sprawdź

E-Dziennik

.

Sprawdź

Jadłospis

.

Sprawdź

Zawiadomienie dla rodziców/opiekunów prawnych

 

Szanowni Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów 

Zgodnie z zapisami ustawowymi organizacja związkowa poinformowała mnie o rozpoczęciu strajku w Szkole Podstawowej nr 8

w dniu 8 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym, może wystąpić sytuacja braku możliwości zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówki. Ostateczna informacja o liczbie strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty będzie znana dopiero w dniu strajku.  W tej nieprzewidzianej sytuacji na dzień dzisiejszy tylko dyrektor będzie mógł sprawować opiekę nad dziećmi w placówce w formie zajęć opiekuńczych (bez wyżywienia). Oznacza to,  że będzie mógł zapewnić ją tylko  dzieciom/uczniom, którym rodzice/prawni opiekunowie sami nie są w stanie jej zapewnić. Trzeba liczyć się także z koniecznością zawieszenia zajęć na czas oznaczony przez dyrektora placówki w sytuacji przystąpienia do strajku wszystkich pracowników. Pozostaję do Państwa dyspozycji w razie pytań. Proszę również o śledzenie bieżących informacji na stronie Urzędu Miasta, szkolnej stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku

                                                                                                                                          Olga Loroch

Malbork,4.04.2019 r.