foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku


Życie szkoły

Tekst nowy

Czytaj więcej

Plan lekcji

.

Sprawdź

E-Dziennik

.

Sprawdź

Jadłospis

.

Sprawdź

 

ZASADY NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ dla klas 1-3

 

1) Kontaktujemy się codziennie przez e-dziennik drogą e-mailową na konto rodziców.

2) Od poniedziałku do piątku,  do godziny 12.00 wysyłamy ważne  informacje  dla rodziców
i propozycje zadań do wykonania przez dzieci na dany dzień .

3) Realizujemy podstawę programową w zakresie możliwości technicznych nauczyciela i uczniów,
np.  dostęp do komputera i Internetu  .

4) Sposoby otrzymywania informacji zwrotnych od rodziców i uczniów:

- Odczytanie informacji  przez rodzica od nauczyciela jest równorzędne z obecnością dziecka w tym dniu w szkole.

- Jeżeli z ważnych przyczyn dziecko nie wykona zadań w danym dniu, może je odrobić w dogodnym dla siebie i rodzica terminie.

- W każdy piątek dodatkowo z propozycją zadań do wykonania nauczyciel przedstawi ćwiczenia , zadania wybrane z całego tygodnia do odesłania przez rodzica w celu ich sprawdzenia ( do godz. 18.00)

( Nauczyciel może podejść do tego indywidualnie, zmienić termin i powiadomić o tym rodziców)

- Propozycje sposobów zwrotu informacji:

- e-dziennik

- e-mail nauczyciela

- Messenger (foto i treść)

- WhatsApp ( foto i treść)

- Mmsy 

- Smsy

- Wychowawcy klasy wybierają sposób zwrotu informacji  i powiadamiają o tym rodziców .

5) Ocenianie :

- Wybrane zadania nauczyciel sprawdza i ocenia  w następujący sposób:

+   otrzymuje uczeń , który samodzielnie i bezbłędnie  wykonał zadanie

+/- otrzymuje dziecko, które wykonało zadanie niesamodzielnie lub z drobnymi błędami

 Plusy i minusy wpisujemy do odpowiednich edukacji w e-dzienniku.

- Chętni rodzice mogą w każdy piątek przesłać  krótką informację o pracy dziecka,  o jego osiągnięciach lub trudnościach podczas wykonywania zadań.

6) Jeśli zaistnieje taka konieczność, można dodatkowo  skonsultować się z nauczycielem poprzez e-dziennik  celem udzielenia dodatkowych instrukcji. Nauczyciel   odpowie najpóźniej  następnego dnia szkolnego.

OPRACOWANO : Zespół Samokształceniowy  nauczycieli klas 1-3 przy Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku.

 

Tymczasowy plan zajęć klas 4-8

Wymiar zajęć (nie lekcji)

klasa 4 - 14

klasa 5 - 15

klasa 6 - 15

klasa 7 - 18

klasa 8 - 18

 

Zajęcia są podzielone na dni bez określenia godzinowego.

 

Nauczyciel ustala z uczniami formę kontaktu i odbioru informacji zwrotnej, biorąc pod uwagę możliwości techniczne. 

 

Sposoby oceniania zostaną wkrótce podane.

 

Proszę nadal śledzić komunikaty szkoły.

 

Klasa 4a

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

j.polski

j.angielski

przyroda

historia

j .angielski

matematyka

matematyka

j. polski

matematyka

Muzyka/plastyka

informatyka

 

 

 

WF/technika

 

 

 

 

religia

 

Klasa 4b

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

j. angielski

matematyka

j. angielski

matematyka

WF

informatyka

j. polski

przyroda

historia

j. polski

matematyka

 

 

technika

muzyka/plastyka

 

 

 

 

religia

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 5a

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

historia

matematyka

WF (ch)

j.polski

geografia

j. angielski

informatyka

j. polski

j. angielski

matematyka

biologia

technika

Wf (dz)

matematyka

religia

 

 

muzyka/plastyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 5b

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

WF (ch)

j. angielski (k1)

religia

matematyka

j. angielski (k1)

WF(dz)

matematyka

plastyka/muzyka

j.polski

j. angielski (k2)

j. polski

ang.(k2)

technika

historia

geografia

biologia

informatyka

 

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

Klasa 5c

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

WF (dz)

historia

WF (ch)

matematyka

geografia

angielski (k2)

j. polski

j. angielski (k2) j. angielski(k1)

j. polski

matematyka

biologia

informatyka

muzyka/plastyka

technika

j. angielski (k1)

religia

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 5d

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

j.angielski KB/ MC

matematyka

j.angielski KB/ MC

matematyka

matematyka

religia

WF (ch)

Wf (dz)

technika

j. polski

biologia

j. polski

muzyka/plastyka

informatyka (KS)

geografia

 

historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 6a

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

j.polski

matematyka

matematyka

j. angielski (k2)

matematyka

j. angielski  (k2)

muzyka/plastyka

informatyka

biologia

angielski MC

religia

angielski MC

Wf (dz)

geografia

Historia

 

technika

 

j.polski

WF ch

 

 

 

 

 

 

Klasa 6b

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

j.polski

matematyka

matematyka

geografia

matematyka

 

j.ang MW

historia

j.angielski MW

religia

j.polski

angielski MC

muz/pla

Wf (dz)

biol

WF ch

 

 

informatyka

angielski MC

technika

 

 

 

 

 

 

Klasa 6c

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

informatyka

matematyka

matematyka

WF (ch)

matematyka

polski

j. angielski (k1, k2)

polski

geografia

j. angielski (k2)

technika

historia

Wf (dz)

religia

j. angielski (k1)

 

muzyka/plastyka

 

biologia

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 7a

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

matematyka

j.angielski KB

j.polski

matematyka

biologia

WF (ch)

geografia

matematyka

fizyka

j.angielski KB

j.polski

j.rosyjski/j.hiszpański

chemia

informatyka

j.polski

WF (dz)

j. angielski MC

religia

muzyka/plastyka

j. angielski MC

 

 

 

historia z WOS

 

 

Klasa 7b

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

matematyka

religia

matematyka

ang.(k1)

j. polski

j. angielski(k1)

geografia

j. angielski(k2)

matematyka

WF ch

chemia

rosyjski/ hiszpański

Wf (dz)

fizyka

ang. (k2)

historia z WOS

j. polski

j. polski

informatyka

biologia

 

 

 

muzyka/plastyka

 

 

Klasa 8a

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

geografia

j.polski

j.polski

fizyka

informatyka

matematyka

j.angielski MC, KS

chemia

historia

matematyka

j.polski

biologia

matematyka

ang. MC, KS

religia

j.angielski KB

hiszpański

j.rosyjski

j.angielski KB

WF

 

 

wos

 

 

 

Klasa 8b

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

j.polski

biologia

WOS

J.polski

j.polski

geografia

j. angielski  MC, KS

WF

j. angielski MC, KS

informatyka

matematyka

chemia

matematyka

fizyka

matematyka

historia

hiszpański

j.rosyjski

j.angielski KB

religia

j. angielski KB

 

 

 

 

 

 

Klasa 8c

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

WF

biologia

chemia

J. polski

matematyka

matematyka

j.polski

matematyka

ang. MC, KS

informatyka

geografia

ang. MC, KS

j.polski

j.angielski KB

historia

j.angielski KB

religia

j.rosyjski

fizyka

 

 

hiszpański

WOS