foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku


Życie szkoły

Tekst nowy

Czytaj więcej

Plan lekcji

.

Sprawdź

E-Dziennik

.

Sprawdź

Jadłospis

.

Sprawdź

Wyprawka dla ucznia klasy 0

 

Do pobrania

 

 

Uwaga!

Rekrutacja do świetlicy szkolnej 

na rok szk. 2020/21

 

Informujemy, że od dnia 2 lipca 2020r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do świetlicy szkolnej na rok szk. 2020/21.

Termin składania kart zgłoszeń:

od 2 lipca do 21 sierpnia 2020r.

 

Przypominamy, że kartę należy składać co roku.

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować, wypełnić,   podpisać  przez  oboje  rodziców/opiekunów 

i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekunów ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres zawarta jest umowa o pracę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą prosimy o wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 

                                                                                                  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8

 

 

 

  1.  

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK 2020-2021

 

Ogłoszenie naboru z podaniem terminu: do 1.07.2020r.

Powołanie komisji: do 2.07.2020r.

Składanie wniosków: od 2.07. do 21.08.2020r.

Termin posiedzenia komisji: 24.08. – 26.08.2020r.

Ogłoszenie wyników wyboru: 28.08.2020r.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania