foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku


Życie szkoły

Tekst nowy

Czytaj więcej

Plan lekcji

.

Sprawdź

E-Dziennik

.

Sprawdź

Jadłospis

.

Sprawdź

Niecodzienni goście

 

Dziś odwiedziła nas młodzież współpracująca z grupą sokolniczą „Szponem i Mieczem” z sową płomykówką i puchaczem, która promuje projekty w ramach mboj - nr 10 Less Waste – Pogotowie dla Ziemi oraz nr 4 - Turniej E-Sport - Pro Gaming.

View the embedded image gallery online at:
http://sp8.malbork.pl/?start=60#sigFreeId0367f81f07
 

W związku z zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 13.09.2019 ze względów bezpieczeństwa

obowiązuje zakaz wprowadzania i przechowywania hulajnóg i innych pojazdów wewnątrz budynku szkoły.

 

Rowery  i hulajnogi pozostawiamy zabezpieczone przed szkołą na wyznaczonych miejscach .

 

 

Bezpieczna droga do szkoły - nauka czas start! 

Dzieci ze świetlicy szkolnej oraz zerówki spotkały się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Policjanci wytłumaczyli dzieciom jak prawidłowo przechodzić przez ulicę. Lekcja ta była bardzo ciekawa, a dzieci zachwycone.

View the embedded image gallery online at:
http://sp8.malbork.pl/?start=60#sigFreeIdb38d727586
 

Informacja

 

 W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie ucznia jest dobrowolne i leży po stronie opiekunów prawnych, którzy decydują, czy dziecko będzie posiadało polisę ubezpieczeniową.

Jednocześnie należy pamiętać, że brak opłaconej polisy wyklucza odszkodowanie w razie zdarzenia losowego, urazu, wypadku dziecka, co bywa szczególnie  istotne w związku z zajęciami i zawodami sportowymi, wycieczkami i zabawami dzieci.

O fakcie ,czy dziecko jest ubezpieczone czy nie, prosimy poinformować wychowawców klas.

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

 

Czytaj więcej: Rozpoczęcie Roku Szkolnego