foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku na rok szkolny 2017-2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

1

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku wraz z załącznikami.

od 31.05.2017 r.

do 14.06.2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku wraz z załącznikami.

od 16.06.2017 r.

do 21.06.2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych.

22.06.2017 r.

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

 

I. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku szkolnego(w miesiącach V - VI), w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.
 2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY wraz z załącznikami, którą wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 3. Rekrutacji do świetlicy dokonuje powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.
 4. Kwalifikując dziecko do świetlicy w/w komisja bierze pod uwagę:
  • brak możliwości sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem z powodu wykonywania pracy zawodowej przez obojga rodziców (udokumentowane zaświadczeniem z zakładu pracy ze skazaniem: miejsca zatrudnienia, wymiarem etatu i na jaki okres została zawarta umowa),
  • wiek dziecka (w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci najmłodsze, rozpoczynające naukę w szkole),
  • trudną sytuację rodzinną dziecka np. problemy materialne rodziny, rodzina niepełna, dysfunkcyjna.
 5. Harmonogram rekrutacji określa dyrektor szkoły, podany jest on do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 6. Po zakończeniu rekrutacji, o każdym dodatkowym przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje dyrektor.

II. Zasady ogłaszania wyników rekrutacji:

Listę dzieci zakwalifikowanych do świetlicy ogłasza się w formie pisemnego ogłoszenia na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na tablicy przy świetlicy szkolnej.                                                                           

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania        

Uwaga!

Dn. 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 17.30 odbędzie się zebranie rodziców rozpoczynających naukę w klasie I we wrześniu 2017 r.

 

MAJOWA AKCJA CZYTELNICZA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH O-3
,,PIĄTKOWE CZYTANIE NA KOLANIE W 3A ''
 
Klasa 3a już kolejny raz , w majowy  piątek zaprosiła do swojego gabinetu dzieci klas młodszych na wspólne czytanie znanych i lubianych bajek, baśni i wierszy ulubionych autorów.
Uczniowie klasy 3a przygotowali się do pięknego, głośnego i płynnego czytania wybranej książki swoim kolegom i koleżankom , ćwiczyli technikę czytania oraz odwagę zwiazaną z publicznymi występami. 
Niektórzy nawet na pamięć nauczyli się wierszy i je przedstawiali.Do akcji włączyła się także wychowawczyni 3a  oraz p.Aurelia Stelmaszuk z kl.0a. Dziękuję za wspólne słuchanie i dobrą zabawę starszych kolegów i koleżanek z młodszymi.
oprac. J. Głodnicka

Czytaj więcej: akcja czytelnicza 3a

Zajęcia edukacyjne na WSG
Klasa 3a w środę 17 mają 2017r. uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez studentów WSG w Malborku. Uczniowie rozmawiali z myśliwymi o lesie i żyjących w nim zwierzętach. Oglądali na ten temat filmy edukacyjne oraz eksponaty typu poroża jeleni , łosi , kły dzików i itp.
Następnie budowali z elementów plastikowych rakiety, które zostały potem zostały wystrzelone w przestrzeń podniebną. Sprawiło to uczniom ogromną radość i zadowolenie, że ich pojazd wzniósł się tak wysoko.  Brawom i okrzykom nie było końca.Byla wspólna, panoramiczna fotografia i słodkości w postaci waty cukrowej.
oprac. J. Głodnicka

Czytaj więcej: Zajęcia na WSG

Światowy Dzień Ksiązki

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."   

Wisława Szymborska

W kwietniu świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci oraz Światowy Dzień Książki.

Na początku kwietnia klasy młodsze wzięły udział w cyklu zajęć propagujących czytanie. Uczniowie klas 3c słuchali wzorowego czytania baśni H. Ch. Andersena pt. „Nowe szaty cesarza”, uczniowie z 3c i 3d zagrali też w grę pt. „Baśnie Andersena”.

          Drugoklasiści zostali zaproszeni do czytelni szkolnej na słuchowisko pt. „Brzydkie kaczątko”. Dzieci uświadomiły sobie różnicę między książką tradycyjną, audiobookiem i słuchowiskiem.

            W klasach 4  - 6 obchodzono światowy Dzień Książki. Uczniowie ogłaszali na słupie ogłoszeniowym przy bibliotece chęć wymiany lub oddania w dobre ręce książek, które posiadają w swoim księgozbiorze. Przy bibliotece przygotowano też punkt „Wędrująca książka” - uczniowie mogli wziąć wybraną przez siebie książkę.

            W klasie 5b kontynuowano projekt „Czytam systematycznie”. Uczniowie rysowali komiksy propagujące czytanie, pisali recenzje przeczytanych książek, które umieszczali na słupie ogłoszeniowym lub w widocznym miejscu w bibliotece.

            Do akcji „Wędrująca książka” zaproszeni zostali również rodzice uczniów.

oprac. M. Mirkowska

Czytaj więcej: Dzień Ksiażki