foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

Dzień Dziecka obchodziliśmy na sportowo!

Klasy starsze wzięły udział w takich konkurencjach jak:rzuty do kosza, strzały do bramkipiłką nożną i kijem do unihokeja,rzuty pilką lekarską, zbicie kręgla piłką koszykową, skok z miejsca, rzut piłką ręczną do celu, skoki przez skakankę i żonglerka nogą piłki nożnej. Najwięcej punktów zdobyła drużyna kl. 5a, drugie miejsce wywalczyli uczniowie klasy 7b, a na trzeci miejscu uplasowała się klasa 4a. Wszyscy świetnie się bawili. Szkoda, że taki Dzień Sportu nie zdarza się co najmniej raz w miesiącu! Klasy młodsze tradycyjnie wzięły udział w rozgrywkach "Dwa ognie". Wszystkie dzieci walczyły z ogromnym zaangażowaniem i należą im się pochwały za sportowe zachowanie.

 

Czytaj więcej: Dzień Sportu

Gościliśmy wolontariuszkę z Filipin

 

21 maja na zaproszenie p. M Czajkowskiej w naszej Szkole gościliśmy Maureen Antonette, wolontariuszkę z Filipin, która na co dzień współpracuje z Fundacją Euroweek. Maureen prowadziła zajęcia w języku angielskim dla klas VII i VI, opowiadając o swoim kraju, kulturze, prezentując ciekawostki związane z jej ojczyzną. Uczniowie mieli nawet okazję ubrać narodowy strój z Filipin. Lekcje okazały się dużym sukcesem.

Czytaj więcej: Wolontariuszka

Majowe śpiewanie

XXXV Artystyczna Wiosna Młodości, rejonowy konkurs piosenki i tańca, organizowany przez MCKiE  w Malborku już za nami. W tym roku, w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości  tematyka piosenek skłaniała się ku naszej Ojczyźnie.

Wyśpiewałyśmy wyróżnienie- Iga Twardowska 7b oraz 3. miejsce- zespół „Osiem Nas”. 

Skład zespołu:

Amelia Jarocka

Barbara Molenda

Oliwia Harasim

Michalina Dawidziak

Olga Klemarczyk

Zofia Moździerz

Wiktoria Kozubska

Nadia Staniszewska

Iga Twardowska

Uczennice przygotowały się pod okiem p. Katarzyny Prusieckiej i Aleksandry Węgreckiej.

oprac. A. Węgrecka

Planeta Ziemia

 

Klasa 5b przygotowała przedstawienie poświęcone zagadnieniom ekologii pt. "Ziemia to wyspa zielona". To debiut sceniczny klasy, więc dzieci swój występ przeżywały, oczywiście w sensie bardzo pozytywnym. Na krótki występ złożyły się scenki teatralne, wiersz i trzy melodyjne piosenki (klasa uwielbia śpiewać i robi to bardzo chętnie!). Zwrócono uwagę na problem nieumiejętnej segregacji śmieci i zastraszającego tempa produkcji odpadów, których nie ma gdzie składowac. Ratunkiem jest więc recykling, a więc ponowne wykorzystanie wielu odpadów i przedmiotów. Nie chcemy, by świat zaczął przypominać wkrótce jeden wielki śmietnik! Musimy działać, zachęcać do recyklingu i dbania o porządek wokół nas. Bo Ziemia to przecież planeta zielona... wyspa zielona

oprac. J. Lewalska

Czytaj więcej: Wyspa Zielona

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów składanego corocznie.

Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku szkolnego w miesiącach V – VI w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.

  1. Kwalifikacji dokonuje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
  2. W pierwszej kolejności do świetlicy będą przyjmowane dzieci z klas najmłodszych, w tym w szczególności dzieci:

- których oboje rodzice pracują zawodowo i udokumentują  zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu ) ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres jest zawarta umowa o pracę,

- mieszkające poza obwodem szkoły w znacznej odległości i dowożone przez rodziców,

- wychowywane samotnie przez jedno z rodziców (udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub wyrokami sądu)

- uczniowie klas IV urodzeni w 2009 r.

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
  2. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do ostatniego dnia roku szkolnego.
  3. Dzieci nie przyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczone są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeśli ktoś z wcześniejszych uczestników zrezygnuje.
  4. Harmonogram rekrutacji określa dyrektor szkoły; podany on jest do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń.
  5. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  6. KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY należy składać w świetlicy lub sekretariacie szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania

 

Uwaga!

Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci klas pierwszych i klasy zerowej odbędzie się 5.06.2018 r. o godz. 17.00

 

 

Harmonogram rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok 2018/2019

Ogłoszenie naboru z podaniem terminu:  do 28.05.2018 r.

Powołanie komisji:                                    do 28.05.2018 r.

Sładanie wniosków:                                do 18.06.2018 r.

Termin posiedzenia komisji:                      19-20.06.2018 r.

Ogłoszenie wyników naboru:                     21.06.2018 r.

 

Dzień języka polskiego

23 maja 2018 r. Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów naszej szkoły do zabawy z naszym językiem ojczystym. Mali i duzi sprawdzali swoją wiedzę odpowiadając na trudne pytania w formie definicji zaczerpnięte ze słownika języka polskiego.

Czytaj więcej: Dzień języka polskiego