foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

Gościliśmy dzieci z Ukrainy

 

Dnia 2 i 3 marca 2018 r. Dyrekcja , Nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku gościli dzieci z Ukrainy, które w ramach projektu sportowego, zorganizowanego przez WSG Bydgoszcz oddział w Malborku odwiedziły nasze miasto.  Przygotowania do spotkania trwały od stycznia 2018 r. Pani Dyrektor Olga Loroch zdecydowała się podjąć współpracę  ze Studentami WSG oddział Malbork, którzy zaproponowali interesujące zadanie międzynarodowe, w którym mieliby uczestniczyć nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. W  lutym  2018r. przybyli do szkoły główni organizatorzy projektu ze strony   WSG Bydgoszcz  p. S. Zinchenko oraz  Konsul d.s. Ukrainy w Polsce i Prezydent WSG  p. Krzysztof Sikora,   główni koordynatorzy zadania , Studenci WSG oddział Malbork w osobach  p. Joanna Borkowska i p. Elżbieta Rutkowska , którzy spotkali się z p. Dyrektor Olgą Loroch i koordynatorem zadań projektu ze strony szkoły, p. Jolantą Głodnicką . Goście zostali zapoznani
 z placówką. Omówiono zadania projektu. Następnie koordynator szkoły ustalił  na spotkaniu z nauczycielami i koordynatorami z WSG Malbork  harmonogram  poszczególnych działań na dzień wizyty dzieci z Ukrainy. Drugiego marca 2018r. uroczyście gości powitali : Uczniowski Samorząd Szkoły pod kierunkiem p. M. Czajkowskiej i p. K. Mazurkiewicz, którzy wręczyli gościom drobne upominki w postaci mydlanych, kolorowych figurek  oraz najmłodsi z klasy 0a z wychowawcą J. Głodnicką , którzy zaprezentowali układ taneczny i obdarowali dzieci grami planszowymi oraz własnoręcznie wykonanymi laurkami. Dzieci otrzymały także przepiękne zakładki do książki ,własnoręcznie wykonane przez p. Marzenę Niemyjską. Goście byli nimi zachwyceni. Dzieci z Ukrainy  podarowały swoim rówieśnikom żółto – niebieskie chusty. Następnie dzieci wraz z kolegami z klasy IV a  uczestniczyły  w lekcji prowadzonej przez p. K. Prusiecką. Uczniowie z Ukrainy byli zauroczeni zadaniami wykonywanymi na tablicy multimedialnej. Brali w lekcji  czynny udział. Kolejną atrakcją był przygotowany   przez panie M. Głowacką i M. Niemyjską  interesujący apel , w którym uczniowie naszej szkoły  przedstawili  legendy żuławskie, co przybliżyło gościom region, w którym mieszkamy. Wielką niespodzianką dla dzieci i nauczycieli  z Ukrainy było odśpiewanie przez zespół p. A. Węgreckiej pieśni patriotycznej, a przez  uczniów prowadzących apel, znanej pieśni ,,Hej sokoły”. Goście długo nie czekali i zaprezentowali  swój program artystyczny. Szczególnie podobał się występ opiekunki grupy p. Anny Krysiuk. Następnie dzieci z obu państw, pod opieką koordynatora J. Głodnickiej , spędzały ze sobą  przerwę podczas, której rozmawiały  w języku rosyjskim. Uczniowie SP nr 8  uczą się tego języka  na lekcjach  nauczyciela, p. Kamila Bączkowskiego. Nie zabrakło wspólnego działania plastycznego, które przygotowały panie ze szkolnej  świetlicy. Panie K. Skrzypek, P .Wilk oraz p. A. Stelmaszuk zaproponowały wykonanie z kolorowych papierów wiosennego  tulipana. Kiedy polskie i ukraińskie dzieci działały z wielkim zapałem, świetlicę odwiedziła  pani Dyrektor Olga Loroch. Prace pochwaliła i nagrodziła słodką czekoladą. Tłumaczeniem rozmów zajęła się pani M. Oberemok , mama uczennicy z klasy IV a. Po  skończonej pracy wykonano na pamiątkę spotkania w świetlicy  wspólne zdjęcie. W tym czasie, kiedy dzieci przebywały w szkolnej świetlicy, kadra ukraińska oraz główni koordynatorzy WSG uczestniczyli w szkolnej czytelni  w rozmowach z panią Dyrektor. O godzinie 13.00 goście zostali zaproszeni do szkolnej stołówki na pyszny obiad przygotowany przez panie z kuchni pod kierunkiem p. S. Gierszewskiej. Po obiedzie goście z Ukrainy udali się na zajęcia  do Szkoły Łacińskiej, ale w godzinach popołudniowych znowu spotkali się z naszymi uczennicami. Cheerleaderki  z SP nr 8 pod kierunkiem pani I. Bojarczuk , w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5, zatańczyły swoje układy taneczne podczas meczu halowej piłki nożnej między drużynami z Ukrainy
 i Pomezanii Malbork. To nie był  koniec wspólnych wrażeń, bo następnego dnia,  3 marca 2018r. Pani Dyrektor SP nr 8 Olga Loroch wraz z koordynatorkami WSG uczestniczyły w spotkaniu grupy z Ukrainy z Panem Burmistrzem. Po wizycie w Urzędzie Miasta goście z panem Burmistrzem udali się w kierunku zamku. Czekali tam na nich  uczniowie klasy IV a wraz z wychowawczynią Katarzyną Prusiecką oraz  Jolantą Głodnicką już, jako przewodnikiem po Muzeum Zamkowym w Malborku. Razem zwiedzili największą , ceglaną twierdzę krzyżacką w Europie. W Letnim Refektarzu pani przewodnik uroczyście pasowała gości na przyjaciół Malborka oraz Muzeum Zamkowego zapraszając do ponownej wizyty w naszym mieście. Po zwiedzaniu  zamku p. J. Głodnicka przeprowadziła krótki konkurs i wręczyła drobne pamiątkowe monety, pocztówki oraz słodycze. Tak skończyła się dwudniowa przygoda dzieci z obu krajów .

Dziękujemy Studentom WSG za zaproszenie do projektu a Dyrekcji SP nr 8 oraz wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie spotkania: p. dyrektor O. Loroch, p. J. Głodnickiej, p. K. Mazurkiewicz, p. M. Czajkowskiej, p. M. Głowackiej,

p. M. Niemyjskiej, p. K. Prusieckiej, p. K. Skrzypek, p. P. Wilk, p. A. Stelmaszuk, p. A. Węgreckiej, p. S. Giereszewskiej, p. I. Bojarczuk, p. K. Bączkowskiemu.

 

Koordynator SP nr 8  J.Głodnicka

 

 

Czytaj więcej: Goście z Ukrainy

Dzień Bohatera Literackiego

27 lutego z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego obchodziliśmy Dzień Bohatera Literackiego. W szkole mogliśmy spotkać Czzerwonego Kapturka,Pippi Langstrumpf, Pocahontas, Kota w Butach, Harrego Pottera i wiele innych postaci z ulubionych książek. W konkursie na najliczniej przebraną klasę wygrała klasa 3e i 6c. Gratulujemy!

Czytaj więcej: bohater

Konkurs o Mikołaju Koperniku

Z okazji urodzin naszego patrona świetlica szkolna 22 lutego zorganizowała konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku dla klas III. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą na temat astronoma. Zwycięzcami zostali przedstawiciele klas III B oraz III E. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej: konkurs o Koperniku