foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

3a w Muzeum Zamkowym

Klasa 3a realizuje od października 2017 r. program zajęć edukacyjnych w Muzeum Zamkowym. Zajęcia prowadzone są raz w miesiącu przez kustosz mgr Ewę Kasprzyk. Celem programu jest integrowanie treści historycznych z wiedzą współczesną dziecka, poznawanie, doświadczanie, przeżywanie w praktycznym obcowaniu z historią zamku. Harmonogram zamku już zrealizowany to: "Dawni mieszkańcy zamku", "Śluby zakonne", "W kancelarii wielkiego mistrza". Kolejne spotkania przed nami.

oprac. D. Miklis