foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

Konkurs logopedyczny

W kwietniu odbył się II Logopedyczny Konkurs Plastyczny pod tytułem "Głoskowe obrazki".  Konkurs skierowany był do dzieci klas I-III uczęszczających na zajęcia logopedyczne. W tegorocznej edycji konkursu dziecko musiało wykonać pracę plastyczną o dowolnej tematyce, zawierającą zilustrowane wyrazy z ćwiczoną podczas terapii logopedycznej głoski. Laureatami II Logopedycznego Konkursu Plastycznego zostali: Laura Makowska i Wiktor Piekarski, uczniowie klasy 1a.