foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

KOMUNIKAT

dotyczący egzaminu na kartę rowerową

Dyrektor szkoły ustalił terminy egzaminu na kartę rowerową dla uczniów którzy w dniu egzaminu mają ukończone 10 lat:

Egzamin teoretyczny:

04 czerwca 2019 r.(wtorek) dla uczniów  chętnych z klas: 4a, 4b godz. 14.00 gab. 32,

05 czerwca 2019 r. (środa) dla uczniów  chętnych z klas: 4c, 4d godz. 15.20 gab. 31,

06 czerwca 2019 r. (czwartek) dla uczniów  chętnych z klas 5-8 godz. 17.05 gab. 31.

v  Czas trwania egzaminu teoretycznego: 35 minut, ilość pytań : 20.

v   Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest udzielenie  80% poprawnych odpowiedzi (16).

v  Termin egzaminu poprawkowego z części teoretycznej: 10. Czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 17.05 gab. 31

 

Egzamin praktyczny na kartę rowerową odbędzie się na boisku szkolnym w dniach:

11 czerwca 2019 r.  w godzinach: 11.00 – 14.30, 

12 czerwca 2019 r. w godzinach: 15.20 – 17.30.

v  Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku  egzaminu praktycznego jest wykonanie poprawnie 90% manewrów i czynności  i nie stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.

v  Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

· przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca,

· jazda do przodu po prostej i po łukach,

· jazda po łukach (slalom),

· hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonym miejscu,

· jazda po „tarce”,

· jazda z przewożeniem jednorącz przedmiotu,

· prawidłowe wykonywanie manewru na drodze:  skręt  w lewo na drodze dwukierunkowej,

· prawidłowe wykonywanie manewru na drodze: skręt  w lewo na drodze jednokierunkowej,

· prawidłowe wykonywanie manewru: włączanie się do ruchu.

 

v  Uczeń ma prawo wykonać 2 próby podczas egzaminu.

Uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego w kasku (własnym lub szkolnym) i może przystąpić na własnym rowerze wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym.

 

v  Termin egzaminu poprawkowego z części praktycznej: 18 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 12.30.

v  Po zakończeniu egzaminu uczeń przynosi do sekretariatu  ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA…( do pobrania u nauczyciela techniki podczas lekcji lub w sekretariacie szkoły)  i aktualne zdjęcie legitymacyjne.