foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

Informacje dla rodziców

 

 

UBEZPIECZENIE

Ogólne warunki ubezpieczenia

Informacja na temat zgłaszania szkody

Formularz zgłoszenia szkody

 

WSZYSTKIE LEKTURY - DOSTĘP BEZPŁATNY

 

lektury.gov.pl

 

 

 

Reforma edukacji "Dobra Szkoła"

https://men.gov.pl/

http://www.kuratorium.gda.pl/

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

 

2.11. 2018 r.

2-4.01.2019 r. 

2.05.2019 r.

15-17.04.2019 - Egzamin ósmoklasisty

 

Wyposażenie ucznia na basen

Na zajęcia z pływania uczeń powinien być wyposażony obowiązkowo w:

- strój do pływania (dziewczęta - strój jednoczęściowy, chłopcy – kąpielówki)

- klapki basenowe

- czepek

- ręcznik

- mydło (zabronione jest przynoszenie mydła w szklanych pojemnikach)

Dodatkowo uczeń może posiadać okularki do pływania i suszarkę do włosów.

Zabrania się przynoszenia na basen biżuterii.

 

„Zielony zakątek” – rozbudowa placu zabaw - II etap przy Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku - deklaracja do pobrania

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

p. Teresa Gutowska

 

 

GABINET STOMATOLOGICZNY

W Szkole Podstawowej nr 5 został udostępniony gabinet stomatologiczny dla uczniów naszej szkoły, gdzie przyjmuje dr Burdzy.

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi   zł od rodziny.

 

UBEZPIECZENIE - 25 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma edukacji "Dobra Szkoła"

https://men.gov.pl/

http://www.kuratorium.gda.pl/

http://reformaedukacji.men.gov.pl/