foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

 

Regulamin konkursu pięknego czytania dla uczniów klas 4 - 6

Cele:

Realizacja założeń programu „Książki Naszych marzeń”

  • Popularyzacja literatury wśród młodych odbiorców;
  • Rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich;
  • Kształcenie umiejętności pięknego czytania;
  • Budzenie wyobraźni młodego człowieka;
  • Kształcenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego fragmentu, zgodnego z regulaminem konkursu.
  • 1.       Uczeń wybiera fragment dowolnej książki odpowiedniej dla wieku 10 – 12 lat i przygotowuje się do pięknego, głośnego czytania.

2.       Czas prezentacji nie może być krótszy niż 2 minuty i dłuższy niż 3 minuty.

3.       Wybrany  fragment uczeń przygotowuje i prezentuje bibliotekarzowi do 20 maja 2016 r. przed lekcjami lub po lekcjach ( nie podczas przerwy).

4.       Uczniowie, którzy najlepiej zaprezentują teksty, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym, który odbędzie się 24 maja 2016 r. w czytelni szkolnej(lista uczestników zostanie udostępniona w gablocie na korytarzu dnia 20 maja 2016 r.)

5.       Wystąpienia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.

6.       Komisja Konkursowa przyznaje tytuł „Mistrza pięknego czytania”.

7.       Zwycięzca otrzymuje nagrodę rzeczową.

8.       Kryteria oceny:

  • Dobór tekstu(odpowiednia długość, tekst odpowiedni do wieku, interesujący).
  • Technika czytania(płynność, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania).
  • Środki artystycznego wyrazu(pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie).

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

nauczyciele bibliotekarze