AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

POD HASŁEM „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”

Akcja ,,Sprzątanie świata’’ przeprowadzona została w naszej szkole 20 września 2019 r.

Głównym celem było podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

Uczestnikami byli uczniowie klas II-VIII. Akcja dotyczyła głównie edukacji wychowanków. W klasach IV przeprowadzone zostały pogadanki, w których szczególnie kładziono nacisk na niewłaściwe zachowania ludzi, którzy niefrasobliwie zanieczyszczają środowisko, pozostawiają śmieci w lasach, w parku, na plaży itp. Dzieci poszukiwały możliwości zmniejszania tego problemu.

Klasy V – VI, po przeprowadzonej dyskusji „Czy nasze otoczenie może być czyste?”, wykonały plakaty, które zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym.

Natomiast klasy VII i VIII miały za zadanie wykonanie papierowych toreb, które mogą wykorzystać jako opakowanie upominków np. z okazji Dnia Chłopca. Uczniowie wykorzystali szary papier oraz końcówki papierów kolorowych, które dzięki temu  nie trafią do śmieci.

Ponadto uczniowie klas VIII, zgodnie z hasłem „Starsi uczą młodszych” pokazywali swoim kolegom z klas II i III w jaki sposób należy poprawnie segregować odpady. Wyjaśniali również, dlaczego ważna jest zmiana nawyków w codziennym życiu np. używania papierowych opakowań zamiast plastikowych.

Czynny udział w akcji dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

Podziel się tym postem