PREZYDIUM

Przewodniczący – Pan Cezary Leszczyński

V-ce przewodniczący – Pani Martyna Brodzik

Skarbnik – Pani Natalia Pietrzak

Członek RR Pan Radosław Sawicki

USTALENIA RADY RODZICÓW

  • Wysokość składki ustalonej przez Radę Rodziców wynosi 50 zł od rodziny.

    Sposób wpłaty:

    konto Rady Rodziców – nr konta: 53 1020 1778 0000 2802 0003 6764,  w tytule przelewu:  Imię i nazwisko dziecka i klasa

  • Zatwierdziła Program wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2021/2022

  • Zatwierdziła aneks do statutu szkoły dotyczący Wewnatrzszkolnego Systemu Oceniania w sytuacji nauki zdalnej
  • Rada Rodziców przypomina, że  wybór polisy i ubezpieczenie dziecka jest indywidualną decyzją rodziców/opiekunów.

Podziel się tym postem