REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
1 czerwca 2021 r. od godz. 9.00 do 4 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
1 – 8 czerwca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
14 czerwca 2021 r. do godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
14 czerwca 2021 r. od godz. 13.00 do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
22 czerwca 2021 r. do godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Dopuszcza się przyjęcie kandydatów w terminie do 31.08.2021 r. po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego, jeżeli dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Podziel się tym postem