Komunikat

Od poniedziałku 26.10.2020 do 8.11.2020 klasy 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Obowiązuje ustalony przez Rząd zakaz samodzielnego wychodzenia dzieci z domu w godzinach od 8.00 do 16.00, za wyjątkiem drogi do i ze szkoły uczniów klas I-III

Uczniowie i rodzice otrzymają szczegółowe informacje na temat planu zajęć i ich formy od wychowawców klas przez e-dziennik.

W czasie zajęć online szkoła wykorzystywać będzie platformę Office 365 – Microsoft Teams. Wszyscy uczniowie otrzymali adresy mailowe i loginy do swoich kont.

W czasie od 26.10.20 do 8.11.20 zawieszone są dla klas 4- 8 zajęcia wychowania fizycznego.

Pozostałe lekcje będą odbywały się wg dotychczasowego planu, z zaznaczeniem czasu połączenia online.

Praca szkoły i uczniów odbywa się w dotychczasowych godzinach wg obecnego planu.

Obecność na zajęciach jest realizacją obowiązku szkolnego, więc należy zapewnić uczniom możliwość pracy w domu i korzystania ze sprawnie działającego sprzętu komputerowego lub telefonu (smartfon, tablet).

W razie choroby i innych utrudnień  konieczny jest kontakt z wychowawcą.

Dzieci klas 1-3I przychodzą do szkoły zgodnie z obowiązującym planem. Zajęcia będą przeprowadzane w podziale na mniejsze grupy z zastosowaniem wzmożonych obostrzeń sanitarnych. Do opieki nad podzielonymi grupami oddelegowani są nauczyciele nieprowadzący zajęć zdalnych.

Świetlica dla uczniów klas 1-3 funkcjonuje bez zmian.

Oddział przedszkolny działa bez zmian.

Dzieci klas 1-3 nadal korzystają z obiadów. Dzieci z klas 4-8 nie mogą przyjść same na obiad , bo obowiązuje zakaz wychodzenia samodzielnego z domu do godziny 16.00.

Zajęcia dodatkowe odbywają się również w formie online dla klas 4-8 za zgodą rodziców (e-dziennik),   w ustalonej indywidualnie formie dostosowanej przez specjalistę do potrzeb i możliwości dziecka.

Dyrekcja SP8

Podziel się tym postem