EKOLOGICZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA KLAS 4-8

 Konkurs fotograficzny

  ” Oczywiście!… wybieram OZE”

 Cele konkursu:

 1. Propagowanie działań, w których wykorzystujemy odnawialne źródła energii.
 2. Pokazanie, na konkretnych przykładach, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w najbliższej okolicy

Organizator:  Technikum nr 3

Tematyka konkursu:

 1. Czekamy na prace konkursowe w postaci zdjęcia /10×15/ lub kolażu zdjęć, które przedstawiają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii np. słońca, wiatru, wody, biomasy, biopaliw, biogazu, energii wnętrza ziemi itp.
 2. Zachęcamy do wykonania zdjęć w swojej najbliższej okolicy

Termin do 13 października– do p. Katarzyny Mazurkiewicz

Zasady konkursu:

 Do konkursu zgłaszamy prace opisane metryczką:

 1.  Imię i nazwisko autora
 2.  Nazwa i adres szkoły
 3.  Symbol klasy
 4.  Jakie źródło energii zdjęcie/ zdjęcia przedstawiają?
 5.  Gdzie zdjęcie zostało wykonane(np. w jakiej miejscowości, gminie?)

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • zgodność pracy z tematyką konkursu
 •  walory artystyczne
 •  ciekawa interpretacja proponowanej tematyki

Postanowienia końcowe:

Dostarczenie pracy na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  uczestników na upublicznienie ich danych osobowych i prac.

Podziel się tym postem