OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY- GEOGRAFIA

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy – Geografia

Zakres tematyczny:

dla klas 5-6: Mapa Polski; Krajobrazy Polski; Ruchy Ziemi; Środowisko przyrodnicze i ludność Europy.
dla klas 7-8: Środowisko przyrodnicze Polski; Rolnictwo i przemysł Polski; Azja; Afryka.

Konkurs polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi zawartych w teście, który będzie udostępniony on-line na platformie testowej. Test zawiera 30 pytań zamkniętych jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru i trwa 30 minut.

Koszt – 15 zł

Zgłoszenia przyjmuje p. K. Mazurkiewicz do 25 marca 2024 r.

Szczegóły na stronie internetowej

Podziel się tym postem