„Nauczyć się dobrze mówić, to znaczy równocześnie nauczyć się dobrze myśleć, a nawet dobrze żyć”

Isocrates

        We wrześniu w klasie „0” oraz w klasach pierwszych za zgoda PAŃSTWA, logopeda przeprowadzi przesiewowe badania, które posłużą wykryciu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce .

Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane będą w formie zabawy oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekaże rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami w zeszycie do korespondencji (nastąpi to najprawdopodobniej z końcem września).

DROGI RODZICU!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.