OPIEKA ŚWIETLICOWA W CZASIE CAŁKOWITEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W SP8

listopad 2020

 

Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej w formie uzasadnionego, pisemnego wniosku do dyrektora szkoły.

Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki świetlicy maja dzieci pracowników służb medycznych i innych bezpośrednio zaangażowanych w działania przeciwpandemiczne.

Godziny pracy świetlicy pozostają bez zmian (7.00-16.00) Obowiązuje podwyższony reżim sanitarny – liczebność grupy ograniczona do 12 uczniów.

Bez zmian pozostają zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

Stołówka szkolna zawiesza działanie.

 Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych
i w takich spożywane.

Zasady opracowane na podstawie komunikatu MEN i GIS z  9 .11.2020 r.

Podziel się tym postem