18 05, 2022

Dni wolne

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 24.05 (wtorek), 25.05 (środa), 26.05 (czwartek) odbędą się egzaminy dla uczniów ósmych klas. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej prosimy przyprowadzić do godziny 8.30.

20 05, 2021

Uwaga!

PRZYPOMINAMY W dniach egzaminu ósmoklasisty - wt. 25.05, śr. 26.05, czw. 27.05.2021 nie ma zajęć lekcyjnych i ze względów organizacyjnych dzieci z oddziału przedszkolnego będą miały zajęcia w innej sali (II piętro) a dzieci do świetlicy przychodzą do godziny 8.30 i mogą być odebrane od godziny 12.30. W tych dniach

11 05, 2021

Egzamin ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty (E8) – informacje dla uczniów i rodziców   1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 1.2.

Przejdź do góry