W Muzeum Miasta Malborka

W MUZEUM MIASTA MALBORKA Uczniowie klas VIII naszej szkoły w październiku gościli w Muzeum Miasta Malbork, gdzie mieli okazję zwiedzać niezwykle ciekawą wystawę Stalag XXB. Serdecznie dziękujemy za przemiłą gościnę i profesjonalne oprowadzanie Pani Dyrektor Dorocie Raczkowskiej, Annie Kossarzeckiej oraz Tomaszowie Dróździe.