Rada Rodziców

USTALENIA RADY RODZICÓW Wysokość składki ustalonej przez Radę Rodziców wynosi 40 zł od rodziny. Sposób wpłaty: konto Rady Rodziców - nr konta: 53 1020 1778 0000 2802 0003 6764,  w tytule przelewu:  Imię i nazwisko dziecka i klasa Zatwierdziła Program wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny