Rada Rodziców

PREZYDIUM Przewodniczący - p. Cezary Leszczyński V-ce przewodniczący - p. Łukasz Ardziejewski Skarbnik - p. Jolanta Szyszko USTALENIA RADY RODZICÓW Wysokość składki ustalonej przez Radę Rodziców wynosi 40 zł od rodziny. Sposób wpłaty: konto Rady Rodziców - nr konta: 53 1020 1778 0000 2802 0003 6764,  w tytule