22 06, 2022

Świetlica

UWAGA! Lista dzieci przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 znajduje się na drzwiach głównych Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku.

16 05, 2022

Rekrutacja do świetlicy

Termin składania kart zgłoszeń od 16.05 do 17.06. 2022 Przypominamy, ze kartę zgłoszenia należy składać co roku. Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować, wypełnić, podpisać przez oboje rodziców/opiekunów/ i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców /opiekunów/, ze wskazaniem wymiaru czasu i

21 05, 2021

Rekrutacja uzupełniająca w oddziale „zerowym”

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO • 1 czerwca 2021 r. od godz. 9.00 do 4 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w

23 04, 2021

Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA 2021/2022 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym klasa pierwsza oddział przedszkolny Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym klasa pierwsza oddział przedszkolny W załączeniu znajduje się zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Dla dzieci SPOZA OBWODU

24 06, 2020

Rekrutacja do świetlicy

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 na rok szk. 2020/21 Informujemy, że od dnia 2 lipca 2020r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do świetlicy szkolnej na rok szk. 2020/21. Termin składania kart zgłoszeń:  od 2 lipca do 21 sierpnia 2020r. Przypominamy, że kartę należy składać co roku. Kartę zgłoszenia dziecka

15 04, 2020

Rekrutacja

WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Na podstawie § 11a ust. 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z

Przejdź do góry