Zdalne nauczanie

UWAGA! Zajęcia szkolne po przerwie świątecznej od 15.04(środa) nadal w formie zdalnej. Egzamin 8 klas przesunięty.