Wniosek o zapewnienie opieki świetlicy w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych można pobrać tutaj: