Loading...
30 11, 2022

MegaMisja

MEGAMISJA Mega Misja z Orange trwa... Dzieci ze świetlicy za wykonanie kolejnych zadań otrzymały wspaniałą nagrodę - tablet Lenovo M10!! Będzie on wykorzystywany do nauki i zabawy. Wciąż nowe przygody i nagrody przed nami.

27 09, 2022

MegaMisja rozpoczęta

MEGAMISJA ROZPOCZĘTA! MegaMisja działamy!!! Jak informowaliśmy wcześniej, w tym roku szkolnym świetlica bierze udział w projekcie MegaMisja. Właśnie przyszła nagroda za pierwsze ukończone misję. Jest to kreatywny zestaw plastyczny. Dziękujemy!!!

22 06, 2022

Świetlica

UWAGA! Lista dzieci przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 znajduje się na drzwiach głównych Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku.

16 05, 2022

Rekrutacja do świetlicy

Termin składania kart zgłoszeń od 16.05 do 17.06. 2022 Przypominamy, ze kartę zgłoszenia należy składać co roku. Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować, wypełnić, podpisać przez oboje rodziców/opiekunów/ i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców /opiekunów/, ze wskazaniem wymiaru czasu i

Przejdź do góry