Informujemy, że od dn. 17.05.221 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Termin składania kart zgłoszeń od 17.05 do 18.06

Przypominamy, ze kartę zgłoszenia należy składać co roku.

Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować, wypełnić, podpisać przez oboje rodziców/opiekunów/ i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców /opiekunów/, ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres zawarta jest umowa o pracę.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą prosimy o aktualny wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informacja o wyniku rekrutacji ukaże się na stronie szkoły w dn. 23.06.2021 r.

Podziel się tym postem