REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

na rok szk. 2020/21

Informujemy, że od dnia 2 lipca 2020r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do świetlicy szkolnej na rok szk. 2020/21.

Termin składania kart zgłoszeń:  od 2 lipca do 21 sierpnia 2020r.

Przypominamy, że kartę należy składać co roku.

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować, wypełnić,   podpisać  przez  oboje  rodziców/opiekunów

i dostarczyć do sekretariatu szkoły.  Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekunów ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres zawarta jest umowa o pracę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą prosimy o wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020-2021

Ogłoszenie naboru z podaniem terminu: do 1.07.2020r.

Powołanie komisji: do 2.07.2020r.

Składanie wniosków: od 2.07. do 21.08.2020r.

Termin posiedzenia komisji: 24.08. – 26.08.2020r.

Ogłoszenie wyników wyboru: 28.08.2020r.

Podziel się tym postem