Sprzątanie świata

AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019 POD HASŁEM „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!” Akcja ,,Sprzątanie świata’’ przeprowadzona została w naszej szkole 20 września 2019 r. Głównym celem było podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna