Karta rowerowa

KARTA ROWEROWA Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r., poz.