Rekrutacja do świetlicy

Informujemy, że od dn. 17.05.221 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 Termin składania kart zgłoszeń od 17.05 do 18.06 Przypominamy, ze kartę zgłoszenia należy składać co roku. Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować, wypełnić, podpisać przez oboje rodziców/opiekunów/ i dostarczyć do sekretariatu